Toiminta

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla sekä kotisivuilla.

 

Nuorisotoiminta

Virkistysjaosto vastaa yhdistyksen nuoria ja nuorenmielisiä, sekä vanhempiakin kiinnostavan toiminnan ylläpitämisestä.

Virkistysvastaavana toimii: Tuomas Luoto

Eläkeläistoiminta

Eläkeläisjäsenille suunnattavaan toimintaan varataan määräraha talousarvioon. Tavoitteena on toimintavuoden aikana toteuttaa kaksi tilaisuutta eläkeläisryhmän järjestämänä omana toimintana.

Eläkeläiryhmän yhteyshenkilönä toimii: Arja Ollila

 

Kurssi ja koulutustoiminta

Ammattiosaston tavoitteena on, että hallituksen jäsenet sekä työpaikalle valitut luottamusmiehet ja työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt osallistuvat toimikautensa aikana tehtävien edellyttämään koulutukseen. Tällä luodaan perusvalmiudet luottamustehtävien hoitamiseen. Tehtäviin valittujen uusien aktiivien koulutukseen ohjaaminen takaa jatkuvuuden työpaikan edunvalvonnassa sekä osaston toiminnassa.

Osasto kouluttaa luottamushenkilöasemassa olevia jäseniä ensisijaisesti tehtäväkohtaisesti, huomioiden erityisesti liiton toimintasuunnitelman mukaiset kurssit. Liiton, 5-piirin ja SAK:n paikallisjärjestön järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistutaan kutsujen mukaisesti.


Tätä tekstiä painamalla pääset tutustumaan Kiljavan opiston luottamusmieskoulutus tarjontaan


Tätä tekstiä painamalla pääset tutustumaan Kiljavan opiston työsuojelukoulutus tarjontaan 

Tätä tekstiä painamalla pääset tutustumaan Kiljavan opiston järjestökoulutus tarjontaan